Kennel är ett ord som används för flera saker och för flera arter. Kennel kan till exempel vara en byggnad för hund eller katt, som är byggd av trä eller stål av något slag. Men den vanligaste benämningen för kennel är hundkennel, en registrerad uppfödning av en eller flera hundraser. En hundkennel kan bedrivas av en privatperson som på hobbynivå har en kennel där de föder upp en eller ett par kullar per år. Sedan finns det kennlar där det är ett företag där personerna som driver kenneln jobbar heltid med endast hunduppfödning.

Om du ska köpa en hund så är det klart fler fördelar med att köpa en renrasig hund som är uppfödd på en kennel. Om du köper en hund av någon som är registrerad och medlem i Svenska KennelKlubben har du flera säkerheter som hjälper dig med allt som rör ditt hundägande vilket vi skriver mer om på vår sida. Svenska KennelKlubben är Sveriges riksorganisation för alla hundägare och hundar. Mer om SKK kan du läsa om i en annan artikel här på vår hemsida.

Kennel är som skrivet en registrerad uppfödning av renrasiga hundar. Fördelarna att ha kennlar med olika raser är stora då vi får så bra hundar som möjligt, oavsett vilket användningsområde som hunden ska användas till. Att föda upp hundar är inte lätt utan mycket finns att tänka på för att resultatet ska bli det bästa möjliga. Exempelvis är det viktigt att veta hur man ser på hundarnas stamtavlor för att se så att hundarna som ska få en kull inte är för nära besläktade, inavel är farligt då många negativa effekter kan komma med det. Med en kennel så har du alltid någon att fråga för att få snabb och riktig information, internet är super men inte alltid så lätt att vara källkritisk mot. Då är det guld värt att ha en kunnig person att prata med.